Minerva Tax Consultants biedt fiscaal vaktechnische ondersteuning en lezingen aan bijvoorbeeld accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Daarbij kan men denken aan ondersteuning bij specifieke transacties zoals fusies, overnames en juridische splitsingen, maar bijvoorbeeld ook bij civiele procedures die een belangrijke fiscale component kennen. Ook geven wij second opinions en verzorgen wij in samenspraak met onze opdrachtgevers bezwaar- en beroepsprocedures. Wij adviseren alleen over Nederlands fiscaal recht en de toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting vanuit Nederlands perspectief. Desgewenst kunnen wij met buitenlandse adviseurs grensoverschrijdende structuren afstemmen. 

Slechts zeer incidenteel staan wij (zeer vermogende) particulieren en ondernemingen rechtstreeks bij. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij civiele procedures met een fiscale component. In alle gevallen opereren wij onafhankelijk. Wij verzorgen geen jaarrekeningen of aangiften. Uiteraard kunnen wij waar nodig accountant en adviseur bijstaan bij de verwerking van specifieke fiscale aandachtspunten in de door hen te verzorgen aangiften en jaarrekeningen.

Wij werken voor adviseurs in geheel Nederland en zijn bereikbaar via 010 – 7987330.