Ook thincapregeling als schuldeiser niet tot de groep behoort

X, een natuurlijk persoon, is aandeelhouder van twee Zwitserse vennootschappen, waarbij een van de twee Zwitserse vennootschappen aandelen houdt in een Nederlandse BV. De Nederlandse BV betaalt rente aan de andere Zwitserse (zuster)vennootschap. De discussie was of die rente in Nederland aftrekbaar was. Thincapregeling De aftrekbeperking die hier aan de orde was is de inmiddels… Read More

Wat is de fiscale verkoopprijs bij verkoop van ab-aandelen?

Uit beide zaken is af te leiden dat een lening die tot stand komt bij de verkoop van aanmerkelijk belangaandelen, als tegenprestatie voor de verkoop van de aandelen gezien wordt. Die is dus bepalend voor de vaststelling van de vervreemdingsprijs van de aandelen. Deze tegenprestatie moet gewaardeerd worden op het moment van verkoop van de aandelen. Als de waarde van de lening later (contractueel) verlaagd wordt op zakelijke gronden, wordt hier rekening mee gehouden bij het inkomen uit aanmerkelijk belang. Read More