Verlies CFO niet aftrekbaar als negatieve inkomsten uit lucratief belang

Rechtbank Gelderland 28-3-2019 ECLI:NL:RBGEL:2019:1354 Topfunctionarissen of belangrijk personeel in het bedrijfsleven krijgen regelmatig een aandelenbelang of daarmee vergelijkbaar belang in de werkgever of de uiteindelijke holding van de werkgever. In de inkomstenbelasting is de zogenoemde lucratiefbelangregeling opgenomen. Die biedt de mogelijkheid om de voordelen die een werknemer heeft door zo’n bijzonder beloningspakket te belasten in… Read More

Lening aan dga/plastisch chirurg aangemerkt als dividend

Dividenduitkeringen door een bv aan haar aandeelhouder/natuurlijke persoon worden in box 2 belast. Die heffing van 25% is aan de orde als de aandeelhouder alleen of met bepaalde familieleden tezamen meer dan 5% van de aandelen bezit. Zo’n dividenduitkering kan gewoon dividend betreffen zoals dat bij de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld, maar kan op allerlei verkapte… Read More

Door DGA betaalde advocaatkosten inzake bestuursaansprakelijkheid niet aftrekbaar

Aftrekbare kosten in box 1 De huidige inkomstenbelasting kent sinds haar invoering slechts zeer beperkte mogelijkheden voor aftrek van arbeidskosten voor een werknemer. Tegenwoordig bestaat alleen nog de reisaftrek. Dat werknemers kosten van hun werk niet kunnen aftrekken, wordt veel bekritiseerd. Met name veelgenoemd is de situatie waarin iemand wordt ontslagen en een advocaat in… Read More