Als schenker van ab-aandelen aan begiftigde verplichting oplegt, is de waarde van die verplichting ook een vervreemdingsvoordeel

Hoge Raad 24-5-2019 ECLI:NL:HR:2019:788 Iemand die 5% of meer van de aandelen in (bijvoorbeeld) een bv bezit, heeft een zogenoemd aanmerkelijk belang. Aanmerkelijkbelanghouders worden in de Inkomstenbelasting in box 2 belast over o.a. ontvangen dividend op die aandelen en over vervreemdingsvoordelen. Momenteel is die heffing nog 25%. Het te belasten vervreemdingsvoordeel is het verschil tussen… Read More

Erven blote eigendom van een buitenlandse woning

Erven van bloot eigendom buitenlands pand In testamenten is vaak een zogenoemde vruchtgebruiksituatie opgenomen. Als iemand overlijdt, verkrijgt de langstlevende partner een vruchtgebruik op de nalatenschap of op bepaalde bestanddelen van de nalatenschap. Zo kan de partner bijvoorbeeld het vruchtgebruik krijgen op de woning of een buitenlandse vakantiewoning. De kinderen (of andere erfgenamen) erven dan… Read More

Wel vrijstelling ondernemingsvermogen voor vastgoed-bv

Hof Den Haag 3 april 2018, V-N 2018/44.10 ECLI:NL:GHDHA:2018:794 Vrijstelling erfbelasting voor aandeel in vastgoed bv Bij de schenking of vererving van aandelen komt schenk- resp. erfbelasting aan de orde. Die kennen allebei een vrijstelling als de bv waarop de aandelen betrekking hebben een onderneming drijft. Deze vrijstelling is een gedeeltelijke vrijstelling waarvan de hoogte… Read More