Terechte informatiebeschikkingen voor Limited’s met in Nederland wonende dga’s

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ECLI:NL:RBZWB:2018:3659 De informatiebeschikking De belastingdienst/inspecteur heeft het wettelijk recht informatie op te vragen bij belastingplichtigen. Dat recht heeft hij bij iedereen, bij natuurlijke personen maar zeker ook bij rechtspersonen. Vervolgens is iedereen wettelijk verplicht antwoord te geven, mits de vragen inderdaad van belang zijn voor de belastingheffing van degene aan wie de vragen… Read More

Geen vergrijpboete bij niet aangeven Duitse bankrekeningen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2018:10722 De vergrijpboete Als iemand een onvolledige aangifte indient, bijvoorbeeld door bepaald inkomen in box 1 of bepaald vermogen in box 3 niet in de aangifte op te nemen, zal bij ontdekking een navorderingsaanslag met boete worden opgelegd. Bij opzet of grove schuld zal de inspecteur een zogenoemde vergrijpboete opleggen. Als echter sprake… Read More