Ontslagvergoeding voor iemand die in het buitenland werkte toch in Nederland belast

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018, V-N 2018/44.4 ECLI:NL:GHARL:2018:3816 Ontslagvergoeding en toepasselijk verdragsartikel Een ontslagvergoeding die een werknemer ontvangt, behoort tot het loon. De werkgever moet daarop bij de uitbetaling loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden. Als de werknemer echter (ook) in het buitenland heeft gewerkt, kan het zo zijn dat ook het land waar de werknemer… Read More

Belg verblijft langer dan 183 dagen in Nederland en valt daarom niet onder de detacheringsregeling

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:3234 Loon wordt belast in de staat waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar als de werknemer in een ander land woont, zal dat woonland vaak ook belasting willen heffen. In de meeste belastingverdragen is een zogenoemde detacheringsregeling opgenomen. Zo’n detacheringsregel bepaalt dat het loon van een werknemer niet in de… Read More

Buitenlandse vaste inrichting en verliezen

Hof van Justitie EU 12 juni 2018 ECLI:EU:C:2018:424 Als een BV of NV een buitenlandse vestiging start is het uiteraard mogelijk dat die buitenlandse vestiging in het begin verliezen oplevert. Als het een buitenlandse dochtermaatschappij is, zijn die verliezen volgens de Nederlandse vennootschapsbelasting niet aftrekbaar, behalve soms als die buitenlandse dochtermaatschappij uiteindelijk wordt geliquideerd. Dat… Read More

Selectiviteit van Duitse maatregel over verlies-verrekening

Hof van Justitie EU 28 juni 2018 ECLI:EU:C:2018:505 Staatssteun is verboden. Van verboden staatssteun is sprake wanneer de overheid, maar dat kan ook een gemeente zijn, bepaalde ondernemingen economisch ondersteunt. De ondersteuning kan met behulp van subsidies, het verstrekken van gunstige leningen maar ook door bepaalde fiscale voordelen te geven. Staatssteun kan worden verboden omdat… Read More