Step up bij remigratie ab-houder uit België

Hof Den Bosch 30 maart 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1398 Uitgangspunt van de Nederlandse belastingheffing is dat inkomen belast wordt, daar waar de waarde gecreëerd is. Indien een aanmerkelijkbelanghouder in Nederland gaat wonen, wordt een step up verleend. Dat betekent dat voor de Nederlandse belastingheffing wordt gekeken naar de waardeveranderingen van de aandelen sinds de immigratie. Op het… Read More

AB-aandelen, waardevaststelling bij immigratie in Nederland

Hof Den Bosch 30 maart 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1398 Als iemand 5% of meer van de aandelen in een bv bezit, vormt dat belang een zogenoemd aanmerkelijk belang. Ook rechtspersonen kunnen een aanmerkelijk belang bezitten, maar daarop gaan wij hier niet in. In de inkomstenbelasting worden inkomsten uit zo’n aanmerkelijk belang belast tegen 25%. Dat tarief geldt… Read More