Bij samenwerkingsverband KIA berekend volgens tabel en niet naar evenredigheid

Hoge Raad 24-5-2019 ECLI:NL:HR:2019:785 Een onverwacht voordeel voor een belastingplichtige. Dat is de uitkomst van deze procedure. Wij verwachten dat de wetgever deze uitkomst niet waardeert en een wetswijziging zal voorstellen. Die zou dan opgenomen kunnen zijn in het belastingplan 2020. Voorlopig is een concreet wetsvoorstel hierover dus nog niet aan de orde. Het voordeel… Read More

In 2012 belastingheffing over in 2005 verkregen aandelen uit opties

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-3-2019 ECLI:NL:RBZWB:2019:1141 In de praktijk zien we regelmatig dat werkgevers aan personeel aandelen geven. Vaak gebeurt dat om de werknemers te binden. Soms zijn het geen aandelen, maar wordt een optierecht op in de toekomst te verkrijgen aandelen aan werknemers gegeven. Bij een optierecht krijgt een werknemer het recht om op een toekomstig… Read More

Natuurschoonlichaam

NSW-landgoederen en natuurschoonlichamen Vermogende particulieren worden regelmatig geattendeerd op de fiscale faciliteit voor zogenoemde natuurschoonlichamen (NSM). Vaak komt dat doordat een NSW-landgoed in box 3 is vrijgesteld of in box 1 van bepaalde vrijstellingen gebruik kan worden gemaakt. In veel gevallen zal het gaan om een landgoed. Een NSW-landgoed is, kort gezegd, een in Nederland… Read More

Modernisering wetgeving vof en maatschap

Weer een voorontwerp personenvennootschappen Al vele jaren wordt nagedacht over nieuwe wetgeving voor personenmaatschappen. Dat zijn de vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en de maatschap. Enkele jaren terug was het er bijna van gekomen, maar na veel kritiek is het wetsvoorstel toentertijd uiteindelijk ingetrokken. Dat was jammer, omdat aanpassing wel dringend gewenst is.… Read More