Lening aan dga/plastisch chirurg aangemerkt als dividend

Dividenduitkeringen door een bv aan haar aandeelhouder/natuurlijke persoon worden in box 2 belast. Die heffing van 25% is aan de orde als de aandeelhouder alleen of met bepaalde familieleden tezamen meer dan 5% van de aandelen bezit. Zo’n dividenduitkering kan gewoon dividend betreffen zoals dat bij de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld, maar kan op allerlei verkapte… Read More

Ruud van den Dool bepleit namens SRA winstoverdracht en reorganisatiefaciliteit

Op donderdag 14 februari 2019 organiseerde het ministerie van Financiën een startbijeenkomst over het nieuwe concernregime in de vennootschapsbelasting. Diverse organisaties en wetenschappers presenteerden hun standpunt daarover. Ruud van den Dool deed dat namens SRA. SRA vindt dat het noodzakelijk is dat binnen een concern verliezen kunnen worden verrekend met winsten van andere concernonderdelen. Meestal… Read More

De bosbouwvrijstelling

De overheid stimuleert van oudsher bosbezit met een fiscale vrijstelling, de zogenaamde bosbouwvrijstelling. Deze geldt alleen als het bos in stand wordt gehouden. De vrijstelling geldt niet alleen voor bedrijven die alleen zo’n bedrijf uitoefenen, maar kan ook gelden als de ondernemer ook andere activiteiten heeft.  Behalve een vrijstelling voor bosbedrijven, kent de inkomstenbelasting in… Read More

Geen vergrijpboete bij niet aangeven Duitse bankrekeningen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2018:10722 De vergrijpboete Als iemand een onvolledige aangifte indient, bijvoorbeeld door bepaald inkomen in box 1 of bepaald vermogen in box 3 niet in de aangifte op te nemen, zal bij ontdekking een navorderingsaanslag met boete worden opgelegd. Bij opzet of grove schuld zal de inspecteur een zogenoemde vergrijpboete opleggen. Als echter sprake… Read More