EU Richtlijn Mandatory Disclosure

Drs. M. Nieuweboer is docent Vennootschapsbelasting, Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en doet promotieonderzoek naar de beginselen van internationale belastingontwijking. Op verzoek is van onderstaande tekst ook een pdf versie beschikbaar met diverse toelichtingen en verwijzingen naar andere literatuur en bronnen. In de strijd tegen agressieve belastingontwijking en belastingontduiking heeft de… Read More

Wel vrijstelling ondernemingsvermogen voor vastgoed-bv

Hof Den Haag 3 april 2018, V-N 2018/44.10 ECLI:NL:GHDHA:2018:794 Vrijstelling erfbelasting voor aandeel in vastgoed bv Bij de schenking of vererving van aandelen komt schenk- resp. erfbelasting aan de orde. Die kennen allebei een vrijstelling als de bv waarop de aandelen betrekking hebben een onderneming drijft. Deze vrijstelling is een gedeeltelijke vrijstelling waarvan de hoogte… Read More

Schadevergoeding voor niet nakomen koopovereenkomst aandelen belastingvrij

Hof Den Haag 4 april 2018 ECLI:NL:GHDHA:2018:689 De deelnemingsvrijstelling In de Vennootschapsbelasting kennen we het fenomeen van de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Voordelen uit hoofde van een deelneming zijn door die deelnemingsvrijstelling niet belast; de voor- en nadelen van een deelneming worden bij de winstbepaling buiten aanmerking gelaten. Niet alleen worden ontvangen dividenden en koersresultaten op een… Read More

Belg verblijft langer dan 183 dagen in Nederland en valt daarom niet onder de detacheringsregeling

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 april 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:3234 Loon wordt belast in de staat waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Maar als de werknemer in een ander land woont, zal dat woonland vaak ook belasting willen heffen. In de meeste belastingverdragen is een zogenoemde detacheringsregeling opgenomen. Zo’n detacheringsregel bepaalt dat het loon van een werknemer niet in de… Read More