Alternatief fiscale eenheid: een territoriale groepsregeling

Wat is een goed alternatief voor de fiscale eenheid die op onderdelen door het kabinet is ingeperkt? Namens SRA bepleitte Ruud van den Dool eerder voor het ministerie van FinanciĆ«n afschaffing van de fiscale eenheid en de introductie van een winstoverdrachtfaciliteit. Samen met Mark Nieuweboer van de Universiteit Leiden heeft hij dit verder uitgewerkt in… Read More

Ruud van den Dool bepleit namens SRA winstoverdracht en reorganisatiefaciliteit

Op donderdag 14 februari 2019 organiseerde het ministerie van FinanciĆ«n een startbijeenkomst over het nieuwe concernregime in de vennootschapsbelasting. Diverse organisaties en wetenschappers presenteerden hun standpunt daarover. Ruud van den Dool deed dat namens SRA. SRA vindt dat het noodzakelijk is dat binnen een concern verliezen kunnen worden verrekend met winsten van andere concernonderdelen. Meestal… Read More

EU Richtlijn Mandatory Disclosure

Drs. M. Nieuweboer is docent Vennootschapsbelasting, Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en doet promotieonderzoek naar de beginselen van internationale belastingontwijking. Op verzoek is van onderstaande tekst ook een pdf versie beschikbaar met diverse toelichtingen en verwijzingen naar andere literatuur en bronnen. In de strijd tegen agressieve belastingontwijking en belastingontduiking heeft de… Read More