Schadevergoeding voor niet nakomen koopovereenkomst aandelen belastingvrij

Hof Den Haag 4 april 2018 ECLI:NL:GHDHA:2018:689 De deelnemingsvrijstelling In de Vennootschapsbelasting kennen we het fenomeen van de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Voordelen uit hoofde van een deelneming zijn door die deelnemingsvrijstelling niet belast; de voor- en nadelen van een deelneming worden bij de winstbepaling buiten aanmerking gelaten. Niet alleen worden ontvangen dividenden en koersresultaten op een… Read More

Ook thincapregeling als schuldeiser niet tot de groep behoort

X, een natuurlijk persoon, is aandeelhouder van twee Zwitserse vennootschappen, waarbij een van de twee Zwitserse vennootschappen aandelen houdt in een Nederlandse BV. De Nederlandse BV betaalt rente aan de andere Zwitserse (zuster)vennootschap. De discussie was of die rente in Nederland aftrekbaar was. Thincapregeling De aftrekbeperking die hier aan de orde was is de inmiddels… Read More