EU Richtlijn Mandatory Disclosure

Drs. M. Nieuweboer is docent Vennootschapsbelasting, Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en doet promotieonderzoek naar de beginselen van internationale belastingontwijking. Op verzoek is van onderstaande tekst ook een pdf versie beschikbaar met diverse toelichtingen en verwijzingen naar andere literatuur en bronnen. In de strijd tegen agressieve belastingontwijking en belastingontduiking heeft de… Read More

Erven blote eigendom van een buitenlandse woning

Erven van bloot eigendom buitenlands pand In testamenten is vaak een zogenoemde vruchtgebruiksituatie opgenomen. Als iemand overlijdt, verkrijgt de langstlevende partner een vruchtgebruik op de nalatenschap of op bepaalde bestanddelen van de nalatenschap. Zo kan de partner bijvoorbeeld het vruchtgebruik krijgen op de woning of een buitenlandse vakantiewoning. De kinderen (of andere erfgenamen) erven dan… Read More