Ontslagvergoeding voor iemand die in het buitenland werkte toch in Nederland belast

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 april 2018, V-N 2018/44.4 ECLI:NL:GHARL:2018:3816 Ontslagvergoeding en toepasselijk verdragsartikel Een ontslagvergoeding die een werknemer ontvangt, behoort tot het loon. De werkgever moet daarop bij de uitbetaling loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden. Als de werknemer echter (ook) in het buitenland heeft gewerkt, kan het zo zijn dat ook het land waar de werknemer… Read More