Alternatief fiscale eenheid: een territoriale groepsregeling

Wat is een goed alternatief voor de fiscale eenheid die op onderdelen door het kabinet is ingeperkt? Namens SRA bepleitte Ruud van den Dool eerder voor het ministerie van Financiën afschaffing van de fiscale eenheid en de introductie van een winstoverdrachtfaciliteit. Samen met Mark Nieuweboer van de Universiteit Leiden heeft hij dit verder uitgewerkt in… Read More

Als schenker van ab-aandelen aan begiftigde verplichting oplegt, is de waarde van die verplichting ook een vervreemdingsvoordeel

Hoge Raad 24-5-2019 ECLI:NL:HR:2019:788 Iemand die 5% of meer van de aandelen in (bijvoorbeeld) een bv bezit, heeft een zogenoemd aanmerkelijk belang. Aanmerkelijkbelanghouders worden in de Inkomstenbelasting in box 2 belast over o.a. ontvangen dividend op die aandelen en over vervreemdingsvoordelen. Momenteel is die heffing nog 25%. Het te belasten vervreemdingsvoordeel is het verschil tussen… Read More

Natuurschoonlichaam

NSW-landgoederen en natuurschoonlichamen Vermogende particulieren worden regelmatig geattendeerd op de fiscale faciliteit voor zogenoemde natuurschoonlichamen (NSM). Vaak komt dat doordat een NSW-landgoed in box 3 is vrijgesteld of in box 1 van bepaalde vrijstellingen gebruik kan worden gemaakt. In veel gevallen zal het gaan om een landgoed. Een NSW-landgoed is, kort gezegd, een in Nederland… Read More

De bosbouwvrijstelling

De overheid stimuleert van oudsher bosbezit met een fiscale vrijstelling, de zogenaamde bosbouwvrijstelling. Deze geldt alleen als het bos in stand wordt gehouden. De vrijstelling geldt niet alleen voor bedrijven die alleen zo’n bedrijf uitoefenen, maar kan ook gelden als de ondernemer ook andere activiteiten heeft.  Behalve een vrijstelling voor bosbedrijven, kent de inkomstenbelasting in… Read More