EU Richtlijn Mandatory Disclosure

Drs. M. Nieuweboer is docent Vennootschapsbelasting, Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en doet promotieonderzoek naar de beginselen van internationale belastingontwijking. Op verzoek is van onderstaande tekst ook een pdf versie beschikbaar met diverse toelichtingen en verwijzingen naar andere literatuur en bronnen. In de strijd tegen agressieve belastingontwijking en belastingontduiking heeft de… Read More

Schadevergoeding voor niet nakomen koopovereenkomst aandelen belastingvrij

Hof Den Haag 4 april 2018 ECLI:NL:GHDHA:2018:689 De deelnemingsvrijstelling In de Vennootschapsbelasting kennen we het fenomeen van de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Voordelen uit hoofde van een deelneming zijn door die deelnemingsvrijstelling niet belast; de voor- en nadelen van een deelneming worden bij de winstbepaling buiten aanmerking gelaten. Niet alleen worden ontvangen dividenden en koersresultaten op een… Read More

Buitenlandse vaste inrichting en verliezen

Hof van Justitie EU 12 juni 2018 ECLI:EU:C:2018:424 Als een BV of NV een buitenlandse vestiging start is het uiteraard mogelijk dat die buitenlandse vestiging in het begin verliezen oplevert. Als het een buitenlandse dochtermaatschappij is, zijn die verliezen volgens de Nederlandse vennootschapsbelasting niet aftrekbaar, behalve soms als die buitenlandse dochtermaatschappij uiteindelijk wordt geliquideerd. Dat… Read More