Alternatief fiscale eenheid: een territoriale groepsregeling

Wat is een goed alternatief voor de fiscale eenheid die op onderdelen door het kabinet is ingeperkt? Namens SRA bepleitte Ruud van den Dool eerder voor het ministerie van FinanciĆ«n afschaffing van de fiscale eenheid en de introductie van een winstoverdrachtfaciliteit. Samen met Mark Nieuweboer van de Universiteit Leiden heeft hij dit verder uitgewerkt in… Read More

Box 3 aanpassingen: we zijn er nog (lang) niet

Column verschenen in SRA vaktechnische nieuwsbrief Op 6 september stuurde de Staatssecretaris van FinanciĆ«n de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een voorgenomen aanpassing van box 3 per 1 januari 2022. Strategisch is het voorstel verstandig. Immers, met dit voorstel en de eerdere aanpassingen in box 3 per 1 januari 2017 lijkt het risico nihil dat… Read More

Als schenker van ab-aandelen aan begiftigde verplichting oplegt, is de waarde van die verplichting ook een vervreemdingsvoordeel

Hoge Raad 24-5-2019 ECLI:NL:HR:2019:788 Iemand die 5% of meer van de aandelen in (bijvoorbeeld) een bv bezit, heeft een zogenoemd aanmerkelijk belang. Aanmerkelijkbelanghouders worden in de Inkomstenbelasting in box 2 belast over o.a. ontvangen dividend op die aandelen en over vervreemdingsvoordelen. Momenteel is die heffing nog 25%. Het te belasten vervreemdingsvoordeel is het verschil tussen… Read More