Bij samenwerkingsverband KIA berekend volgens tabel en niet naar evenredigheid

Hoge Raad 24-5-2019 ECLI:NL:HR:2019:785 Een onverwacht voordeel voor een belastingplichtige. Dat is de uitkomst van deze procedure. Wij verwachten dat de wetgever deze uitkomst niet waardeert en een wetswijziging zal voorstellen. Die zou dan opgenomen kunnen zijn in het belastingplan 2020. Voorlopig is een concreet wetsvoorstel hierover dus nog niet aan de orde. Het voordeel… Read More

In 2012 belastingheffing over in 2005 verkregen aandelen uit opties

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-3-2019 ECLI:NL:RBZWB:2019:1141 In de praktijk zien we regelmatig dat werkgevers aan personeel aandelen geven. Vaak gebeurt dat om de werknemers te binden. Soms zijn het geen aandelen, maar wordt een optierecht op in de toekomst te verkrijgen aandelen aan werknemers gegeven. Bij een optierecht krijgt een werknemer het recht om op een toekomstig… Read More

Verlies CFO niet aftrekbaar als negatieve inkomsten uit lucratief belang

Rechtbank Gelderland 28-3-2019 ECLI:NL:RBGEL:2019:1354 Topfunctionarissen of belangrijk personeel in het bedrijfsleven krijgen regelmatig een aandelenbelang of daarmee vergelijkbaar belang in de werkgever of de uiteindelijke holding van de werkgever. In de inkomstenbelasting is de zogenoemde lucratiefbelangregeling opgenomen. Die biedt de mogelijkheid om de voordelen die een werknemer heeft door zo’n bijzonder beloningspakket te belasten in… Read More