Ons kantoor is ooit gestart nadat Ruud van den Dool na lezingen door aanwezige accountants en belastingadviseurs werd gevraagd om zijn opinie bij bepaalde fiscale vraagstukken. Wij zijn, mede door de combinatie van verschillende soorten werkzaamheden, nooit een regulier advieskantoor met de reguliere dienstverlening geweest. Wel hebben wij na gedurende enkele jaren een groter team te zijn geweest, besloten terug te keren naar een kleinschalig kantoor omdat dat beter aansluit op onze werkwijze. Wij beperken ons tot beoordeling van fiscale vraagstukken die aansluiten bij onze interesse en deskundigheid. Uiteraard is bij veel vraagstukken kennis noodzakelijk van diverse deelterreinen in de fiscaliteit. Waar nodig werken wij daarvoor samen met collega’s van de heer Van den Dool die op bepaalde deelterreinen over duidelijke vaktechnische kennis beschikken. Daarbij kunnen wij als penvoerder functioneren, maar het is ook mogelijk dat wij u adviseren voor de beoordeling van een bepaald vraagstuk contact op te nemen met een van de ons bekende deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld de heffing van indirecte belastingen.

Dr. R.P. van den Dool
Ruud van den Dool is specialist in de belastingheffing van ondernemer en dga. Hij is behalve aan Minerva Tax Consultants verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit, aan bureau vaktechniek van SRA (een overkoepelende kantoororganisatie van ca 380 zelfstandige accountantskantoren) en of counsel bij Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs te Den Haag.
Hij adviseert, publiceert en doceert over fiscale winstbelastingen, vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht. Ruud van den Dool is bij enkele Nederlandse familiebedrijven actief als extern adviseur/counsel.

D. Smit
Debora Smit is onze officemanager.