Voorbeelden van door ons gegeven adviezen en gevoerde procedures:

Bedrijfsopvolging

 • Procederen over bedrijfsopvolgingsfaciliteit in erf- en schenkbelasting
 • Toe- en uittreding bij maatschappen en firma’s
 • Bedrijfsopvolging door kinderen
 • Opzetten van een holdingstructuur met een Stichting Administratiekantoor en een familiestichting

Samenwerkingsverbanden

 • Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschappen aangaan of uittreden daaruit. Zowel samenwerkingen tussen derden als tussen ouders en kinderen of kinderen onderling.
 • Opvolgingsstructuren in familieverband.

Vennootschappen, bv-structuren

 • Intraconcernfinanciering
 • Fusies en splitsingen
 • Interne reorganisaties
 • Uitkoop van aandeelhouders
 • Werknemersparticipatie, management buy out

Vermogende particulieren

 • Structureren van een vastgoedportefeuille
 • Successierechtplanning en continuïteit onderneming

Internationaal belastingrecht

 • Internationale concernstructuren beoordelen en implementeren (Verenigde Staten, landen Europese Unie, Midden-Oosten, Canada)
 • Beoordeling belastingplicht buitenlandse ondernemingen met kantoor of activiteiten in Nederland
 • Buitenlandse vestigingen starten of liquideren
 • Grensoverschrijdende reorganisaties coördineren
 • Grensoverschrijdende financieringsverbanden opzetten of herkapitaliseren

Fiscaal procederen

 • voorraadwaardering
 • bedrijfsopvolging
 • deelnemingsvrijstelling
 • voorkoming dubbele belasting
 • verhuurderheffing
 • geruisloos doorschuiven
 • aanmerkelijkbelangheffing aandelenoverdracht kinderen

Beleggingsfondsen en beleggingspools opzetten en inrichten

Non profit

 • Fiscale begeleiding van stichting en vereniging
 • Belastingplicht sociale instellingen voor vennootschapsbelasting en loonbelasting