Voorbeelden van door ons gegeven adviezen en gevoerde procedures:

 • Bedrijfsopvolging
  • Procederen over bedrijfsopvolgingsfaciliteit in erf- en schenkbelasting
  • Toe- en uittreding bij maatschappen en firma’s
  • Bedrijfsopvolging door kinderen
  • Opzetten van een holdingstructuur met een Stichting Administratiekantoor en een familiestichting
 • Samenwerkingsverbanden
  • Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschappen aangaan of uittreden daaruit. Zowel samenwerkingen tussen derden als tussen ouders en kinderen of kinderen onderling.
  • Opvolgingsstructuren in familieverband.
 • Vennootschappen, bv-structuren
  • Intraconcernfinanciering
  • Fusies en splitsingen
  • Interne reorganisaties
  • Uitkoop van aandeelhouders
  • Werknemersparticipatie, management buy out
 • Vermogende particulieren
  • Structureren van een vastgoedportefeuille
  • Successierechtplanning en continuïteit onderneming
 • Internationaal belastingrecht
  • Internationale concernstructuren beoordelen en implementeren (Verenigde Staten, landen Europese Unie, Midden-Oosten, Canada)
  • Beoordeling belastingplicht buitenlandse ondernemingen met kantoor of activiteiten in Nederland
  • Buitenlandse vestigingen starten of liquideren
  • Grensoverschrijdende reorganisaties coördineren
  • Grensoverschrijdende financieringsverbanden opzetten of herkapitaliseren
 • Beleggingsfondsen en beleggingspools opzetten en inrichten
 • Fiscaal procederen
  • voorraadwaardering
  • bedrijfsopvolging
  • deelnemingsvrijstelling
  • voorkoming dubbele belasting
  • verhuurderheffing
  • geruisloos doorschuiven
  • aanmerkelijkbelangheffing aandelenoverdracht kinderen
 • Non profit
  • Fiscale begeleiding van stichting en vereniging
  • Belastingplicht sociale instellingen voor vennootschapsbelasting en loonbelasting