Hieronder volgen artikelen van Ruud van den Dool die vooral van toepassing zijn op de directeur-grootaandeelhouder (dga).

De accountant in het NOW

Bij verschillende Coronamaatregelen moet de accountant beoordelen of aan één of meer van de voorwaarden van diverse regelingen wordt voldaan. Hier is van alles over te schrijven, maar ik beperk mij tot het dividend- en bonusverbod zoals dat zowel in NOW 1.0. als (in een andere vorm) in NOW 2.0. is opgenomen. U kunt hierover meer lezen via onderstaande link…

https://www.sra.nl/vaktechniek/opinie/de-accountant-in-het-now

Auteur: Ruud van den Dool – SRA Vaktechniek, Opinie (6 juli 2020)

In de volgende bijdrage gaan wij in op de fiscale aspecten van het huidige en aanstaande huwelijksvermogensrecht voor de directeurgrootaandeelhouder met betrekking tot de ab-regeling en de tbs-regeling. Uiteraard wordt art. XI van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 besproken. Hierin wordt voorgesteld om bij de totstandkoming of wijziging van huwelijksvoorwaarden onder omstandigheden een schenking of erfrechtelijke verkrijging aanwezig te achten. U kunt hierover meer lezen via onderstaande link…

Auteurs: Dr. R.P. van den Dool en mr. dr. M.J. Hoogeveen – Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemersrecht (november 2017)

Op 1 januari 2017 treedt naar verwachting het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking.2 Op 18 november 2016 is het aangenomen door de Tweede Kamer en het ligt nu bij de Eerste Kamer.3 Met dit wetsvoorstel wijzigt de fiscale regelgeving rondom het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) drastisch. Het blijft mogelijk aan de dga een pensioen toe te zeggen, maar dat kan niet langer in eigen beheer. Op 31 december 2016 bestaande in eigen beheer verzekerde aanspraken kunnen evenwel in eigen beheer verzekerd blijven worden. Die worden in de terminologie van de parlementaire behandeling dan “bevroren”. U kunt hierover meer lezen via onderstaande link…

Auteurs: Dr. R.P. van den Dool en mevr. Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen